'Türkçe ve Dilbilgisi' Kategorisindeki Yazılar

Cümle

Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir dileği bildiren sözlere cümle denir. Arkadaşımı severim, Sınıfı kapısı açıldı, Ne mutlu Türküm diyene sözleri, ayrı yarı birer cümledir.Cümlelerde, uzunluk ve kısalık, belirli değildir. Bir cümle, uzun da olabilir, kısa da olabilir. Önemli olan, cümlelerde, isteklerimizi tam olarak anlatabilmiş olmamızdır. Cümleye başlarken, ilk kelimenin ili harfi, daima büyük harflerle yazılır Cümlenin sonuna da nokta konur. Böylece, her cümlenin, bir bütün olduğu belirtilmiş olur.
Cümleler, kelimelerden meydana gelir. Fakat, bir cümle meydana getirmek için, kelimeleri yan yana sıralamak ye ter değildir. Anlatmak istediğimiz her hangi bir düşünce için gerekli kelimeleri bulduktan sonra, bunları cümle içinde aldıkları yerlere göre sonlarına eklemeler yaparak düzenlememiz gerektir.
Bir kelimenin, başlı başına bir anlamı vardır. Bir cümle için gerekli kelimeleri yan yana getirdiğimizde, bunların ayrı ayrı anlamları vardır. Fakat, bu kelimelerin, kendi aralarında bir düzene getirerek, isteklerimizi anlatabilecek duruma gelmeleri için, anlatabilecek ferle değişiklik yapmak gereklidir.

15 Aralık 2006

Bağlaç

Cümle içinde eş vazifeli kelimeleri,ya da anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan kelimelere bağlaç denir.
Bağlaçların, kendi başına anlamı olmadığı halde, cümle kuruluşlarında işe yararlar.
Dilimizde kullanılan bağlaçlar çoktur. Bunların başlıcaları şunlardır.
İle (-le , -la), ve, de… de, ıem… hem; ya…, ne… ne, ya da, ama, lâkin, fakat, halbuki, çünkü, zira bari hiç olmazsa, ki.
Bunlar, cümle içinde kullanılan ve edat soyundan yapılmış bağlaçlardır. Bunlardan başka, fiillerden yapılmış bağlaçlar da vardır ki, bunlara bağ fiiller denir.

15 Aralık 2006

Sonraki


Kategoriler

Aylara Göre