'Meslekler' Kategorisindeki Yazılar

Avukat

Hak ve kanun işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde ve hükümet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı ve korumayı kendilerine meslek edinen, bunun için kanun gerektirdiği şartları taşıyan kimse. Avukatlık adliyemize 1882 tarihli nizamname ile girmiştir. O zamanki adı dava vekili idi. İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra, dâva vekilliği hakkında bazı kanunlar çıkarılmışsa da ,dâva vekilliği, cumhuriyet devrede ciddi olarak ele alman bir mesele olmuş, 1926 yılında bir Avukatlık Kanunu çıkarılmıştır. 1938 yılında bazı maddeleri değiştirilen Avukatlık Kanununda avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu açıklanmıştır.
Avukatlık Kanununa göre 23 yaşını tamamlayan, Hukuk Fakültesini ( ya da Siyasal Bilgiler Fakültesini )bitirdikten sonra Hukuk fakültesinden eksik olan derslerinden imtihan veren ve yabancı memleket hukuk fakültelerinden diploma alan) bitiren her Türk vatandaşı avukatlık yapabilir. Avukatlığı ilgilendiren başka hususlar da, bu kanunla açıklanmıştır.

15 Aralık 2006

Asker

Özel kanun ve nizamlara göre savaş sanatını öğrenmek için orduda vazife alan ve resmî bir kıyafet taşıyan (erden mareşala kadar) herkes.

15 Aralık 2006

Sonraki


Kategoriler

Aylara Göre