Beytülmal

15 Aralık 2006Devlete ait hazine ve bu hazinenin bulunduğu bina hakkında kullanılan bir deyim. İslâm dünyasında Beytülmâl, İkinci Halife Ömer zamanında meydana getirilmiştir. Osmanlı Devletinin kuruluşunda da Kazasker Çandarlı Kara Halilin fetvası üzerine savaş ganimetlerinden alınan beşte bir oranında bir malın beytülmâle konmağa başlaması ile kurulmuştur. Daha sonraları bu deyime Hazine-i Emîrîye, Hazine-i Padişahî, Hazine-i Hümayun, Hazine-i Devlet gabi çeşitli adlar verilmiştir.

Kategori: Tarih


Kategoriler

Son Yazılar