Anadolu ajansı

15 Aralık 2006Türkiye Cumhuriyetinin resmî ajansı. Remzi (A.A.) dır. Mustafa Kemal tarafından, Kuvay-i Milliye dâvasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 de kurulmuştur.
Anadolu Ajansından önce memleketimizde 11 Mayıs 1911 de kurulan Osmanlı Telgraf Ajansı ile Birinci Duaya Savaşında bu ajansın yerine kurulan Millî Ajans vardı. Fakat her iki ajans da gereği gibi çalışamamış, Osmanlı Telgraf Ajansının ve Millî Ajansın çalışma süreleri uzun olmamıştır.
Millî Mücadele günlerinin çok dar şartları içinde bir tek şapirografla işe başlayan Anadolu Ajansı, İstiklâl Savaşının devamı boyunca çeşitli illerimizde kurduğu irtibat memurlukları aracıyla, millî dâvamızla ilgili haberleri bütün yurda yaymış; ayrıca Londra, Paris, Viyana, Berlin, Cenevre ve Birleşik Amerikadaki elçiliklerle de bunları dünyaya duyurmuştur.
Anadolu Ajansı, 7 Haziran 1920 de kabul edilen bir kanunla kurulan Matbuat ve istihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi adlı teşkilâta bağlanmış ve savaşın bitmesi üzerine de 1 Mart 1925 de anonim bir ortaklık haline getirilmiştir.
Bu tarihten sonra Anadolu Ajansı çalışma alanını ve şartlarını geliştirmiş, çeşitli dünya ajansları ile anlaşmalar yaparak haber alma kaynaklarını dünya çapında genişletmiş; memleket haberlerini, bu ajanslar aracıyla bütün dünyaya duyurmak imkânım sağlamıştır.

Kategori: Haberle?me


Kategoriler

Son Yazılar